Tempat Menarik Di Bandar Hilir

Banda Hilir

Friday, December 21, 2012

Rakyat Malaysia lebih gembira dari rakyat Singapura

homestay di melakaMALAYSIA menduduki rangking ke 11 yang penduduknya merasa gembira, demikian menurut satu kajian yang dijalankan oleh Gallup, yang mengukur emosi positif di kalangan penduduk dari 148 buah negara. Malaysia berada pada kedudukan yang sama dengan Canada, Colombia, Netherlands dan Ireland, dimana 80% responden yang di tanya memberikan jawapan yang positif terhadap 5 soalan yang dikemukakan. Penduduk Panama dan Paraguay menduduki ranking pertama dengan 85%.

Penduduk Singapura paling tidak gembira dengan 46% sementara  Thailand berada di ranking 6 dengan 83 per cent dan Filipina di ranking 8 dengan 82%.

Gallup, membuat soalselidik melalui telefon dan juga temuduga secara bersemuka, telah membuat interview kepada 1,000 orang dewasa berumur 15 ke atas dan antara soalan yang ditanyakan ialah.

  • Did you feel well-respected yesterday?
  • Were you treated with respect all day yesterday?
  • Did you laugh or smile a lot yesterday? Did you learn or do something interesting yesterday?
  • Did you experience the following feelings during a lot of the day yesterday?
  • How about enjoyment?"

No comments:
Write comments